Nâzım'ın Beyaz Pantolonu

NÂZIM’IN BEYAZ PANTOLONU

Bir toplumun her dönemi yeni bir şair gelişmesi için uygundur, ancak bu şairlerden çok azı şiire

gerçek anlamda bir yenilik getirmeyi başarabilir. Nâzım Hikmet kendi doğal şiir yeteneği ile Türk

şiirinde gerçek anlamda bir yeniliğin .ncüsü olmuştur. Birçok Türk şairi ,hatta yabancı şair onun

şiirleriyle yetişmiş, onun izlerinin üzerine basarak kendi şiirlerini oluşturmuşlardır. Dietrich Gronau’ya

göre “...Atatürk‟ün toplum adına elde ettiklerini Nâzım Hikmet de Türk dili adına gerçekleştirmiştir:

Katı Osmanlı kurallarının, modern bir esneklikle aşılması.” Şiiri ve şiir anlayışı olumlu olumsuz pek çok

eleştiri almasına rağmen; şiirindeki müzik, ritim ve daha önce ele alınmamış konular Türk şiirine yeni

bir ivme kazandırmıştır. Şair, özellikle lirik şiirleriyle kendi zamanını aşıp evrensellik boyutuna

ulaşırken, onun şiirlerini orijinal dilinden okuyarak araştırmak isteyen yabancı şair ve yazarlar

sayesinde şairin Türk.e’ye yaptığı hizmeti daha iyi anlayabiliriz.

Onun şiirlerinin konusu sabit değildir; aşktan, memleketten, umuttan bahsettiği kadar

siyasetten, umutsuzluktan kederden de bahseder. Bunu kendi sözleriyle şöyle açıklar:

“Şimdi bütün şekillerden faydalanıyorum. Halk edebiyatı vezniyle de yazıyorum, kafiyeli de

yazıyorum. Tersini de yapıyorum. En basit konuşma diliyle, kafiyesiz, vezinsiz de şiir yazıyorum.

Sevdadan da, barıştan da, inkılâptan da, hayattan da, .lümden de, sevinçten de, kederden de,

umuttan da, umutsuzluktan da söz açıyorum, insana has olan her şey şiirime de has olsun istiyorum.

İstiyorum ki, okuyucum bende, yahut bizde, bütün duygularının ifadesini bulabilsin…”

Vâlâ‟ya göre Nâzım Hikmet şiirlerini, ahengini duymak için ayakta yüksek sesle söyler. Şiirleri

kâğıda yazarken son derece titiz davranır. Şiirdeki bir virgülün yerini değiştirmek için kâğıdı yırtıp şiiri

tekrar yazmaktan hiç üşenmez. Fakat şiirin içine iyice girdiğinde mısraları bazen nakış işler gibi yazar.

Hapishanelerde Nâzım Hikmet’le bir süre kader birliği etmiş romancı Kemal Tahir’e göre “...Nâzım,

yaradılıştan dünyanın en büyük şiir gücü taşıyan mutlu şairlerinden biridir...” Fakat buna rağmen yeni

bir şiire başlarken zorlanır. Kemal Tahir onun şiir yazmasını şöyle anlatır: “Bir sarı defter alır, ilk

sahifesine şiirin adını, daha sonra ilk mısrasını yazardı... ikinci mısrayı bulduğu zaman ilk sahifeyi

kopartır, yeniden şiirin adını, ilk mısrasını, altına da ikinci mısrasını yazardı. Bu böylece sahife dolana

kadar, 20-30 kere üşenmeden sürüp giderdi. Bir tek virgül değiştirmek için bile, yeni bir sahifeye,

bütün bir sahifeye baştan başlayıp yazdığını çok g.rdüm. Burada söz konusu olan, şiirin hazırlanışıdır.

Bir kere havasını kendine yeter görecek şekilde tutturdu mu, ondan sonra artık tashih edilmiş

sayfalardan sinirlenmez olur, şiiri bazen notalara çevirecek kadar çizip karalayarak yazar gider.”

Bütün boş zamanlarını şiir yazarak geçiren şairin, yakın dostu Vâlâ Nureddin’in bir anısında

bahsettiğine göre bir lokantada yemek yerken Nâzım garsondan bir peçete ister .ünkü aklına bir dize

gelmiştir, garson geç kalınca Vâlâ Nureddin kendi alıp getirmek ister, d.ndüğünde g.rdüğü

manzarada Nâzım yeni aldığı beyaz pantolona elindeki kalemle aklına geliveren dizeleri yazmaktadır.

Nâzım’ın şiiri, garsonun getireceği peçeteyi bekleyecek otuz saniyeyi bile kayıp görmektedir.

İşte bir şairin şiirine verdiği önem budur ve elbetteki tarih dünya d.ndük.e böyle şairlerden bahsedip

duracaktır.

Caner GÖKÇEOĞLU

Image

Ahmet ASLAN

Askerdeyken şiirler yazmaya başlayan Ahmet As...

Image

Arzu KOLOĞLU

1978 yılında Niğde’de memur bir aile...

Image

Aynur GÖRMÜŞ

“Aynur Görmüş” Kimdir ? 1976 yıl...

Image

Aynur KULAK

2005 yılında Günlerden Bir Gün romanı ile ede...

Image

Ayşegül Ekşioğlu

İstanbul’da doğdum, Pertevniyal Lisesi,...

Image

Burak KETENCİ

1976 yılında İstanbul’da doğdu. 35 sene...

Image

Canan Keleş

1989 yılında İstanbul’da doğdum. Lisans...

Image

Can ERSAL

Can Ersal İstanbul MSü Güzel Sanatlar Akadem...

Image

Caner GÖKÇEOĞLU

1979 yılı Ankara doğumlu, Eskişehir Osmang...

Image

Emine ÖZDEMİR

79 Düzce doğumluyum. Şu an Ankara'da yaşıyor...

Image

İbrahim KORKMAZ

1986 yılı Bulgaristan doğumlu olan İbrahim Ko...

Image

Gülhan MERİÇ

1975 yılı Düzce doğumludur. Anadolu üniver...

Image

İlkay AKIN

Almanya’da doğdum. İlköğretim 1. sınıfı...